پارتیشن لترون


پارتیشن لترون :
لترون ترکیبی از تخته های چند لایه چوب است،که این تخته ها از چوب نرم،یا ضایعات خرد شده و ترانشه های کارخانه های چوب بری حاصل می شود،که البته این خرده ها در مقایسه با ذرات اولیه مورد استفاده در MDF بزرگتر بوده و قابل رویت می باشند که در MDF این امر میسر نیست،ورق لترون تولیدی با توجه به وجود پستی و بلندی های سطحی،می بایستی حتما قبل از روکش زدن،توسط ماشین آلات دقیقی پرداخت گردیده،و ساییده شود،سپس روکش نهایی با توجه به نیاز،روی این ورق چسبانده و پرس می گردد .

تماس :۰۹۱۰۳۵۷۶۸۷۴ - ۰۹۱۲۰۲۸۹۵۷۰
تلفن : ۰۲۱۲۲۸۹۱۴۰۱ - ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷
فاکس : ۰۲۱۵۶۲۷۶۷۱۲
 www.partitiongostar.ir     
 partitiongostar@gmail.com 

ورق لترون به ترکیب تخته های چند لایه چوب گفته می شود که در آنها ضایعات خورد شده وتراشه های خورد شده چوب کارخانه ها ی چوب بری وبا استفاده از تخته های نازک ونرم تهیه می شود لترون می گویند خورده چوب هایی که در ورق لترون استفاده می شود از ام دی اف بزرگتر است وهمچنین دارای کمی ناهمواری است که توسط ابزار آلات ساییده می شود ودر نهایت با روکش مناسب چسبانده وپرس می شود .شرکت پارتیشن گستر مجری انواع پارتیشن اداری و مسکونی، بنا به پیشنهاد مشتری با استفاده از ورق لترون در کار خود استفاده می نماید . 
تماس :۰۹۱۰۳۵۷۶۸۷۴ - ۰۹۱۲۰۲۸۹۵۷۰تلفن : ۰۲۱۲۲۸۹۱۴۰۱ - ۰۲۱۲۲۸۹۱۳۱۷فاکس : ۰۲۱۵۶۲۷۶۷۱۲www.partitiongostar.irpartitiongostar@gmail.com

پارتیشن لترون


قیمتپارتیشن لتروننصبپارتیشن لتروناجرایپارتیشن لترونتولیدپارتیشن لترونتولید کنندهپارتیشن لترونپارتیشن لترون مسکونیپارتیشن لترون اداریپارتیشن لترون منزلپارتیشن لترون اتاققیمت نصبپارتیشن لترونقیمت اجرایپارتیشن لترونقیمت تولیدپارتیشن لترونقیمت تولید کننده پارتیشن لترونقیمت پارتیشن لترون مسکونیقیمت پارتیشن لترون اداریقیمت پارتیشن لترون منزلقیمت پارتیشن لترون اتاق